Słownik terminów fanfikowych

Jeżeli nie znaleźliście interesującego was terminu, zapytajcie o niego w komentarzu. Możliwe, że w trakcie układania listy zagubiło się jakieś pojęcie, które uważacie, że warto wyjaśnić.

Aby ułatwić poszukiwania wypróbujcie skrótu: CRTL + F.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y

A


Aged-Up — „postarzanie postaci” — to rodzaj fanfika, w którym autor celowo podwyższył oryginalny wiek postaci. Najczęściej ma to związek ze względami praktycznymi, m.in.: osiągnięcie legalnego wieku (np. w celu spożycia alkoholu, zawarcia związku małżeńskiego lub ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, w tym prawnej za popełnione przestępstwo). Zob. Futurefic.

Alternate Universe — „alternatywny świat”, „alternatywna rzeczywistość” — 1) fanfik, w którym autor wprowadził własne zmiany do wydarzeń z oryginalnej serii; 2) fanfik, w którym bohaterowie wprowadzeni zostają (w toku prowadzonej akcji lub też jeszcze przed jej rozpoczęciem, traktując zastaną rzeczywistość jako ich własną) do innego świata; 3) wykorzystanie istniejącego świata do powiedzenia historii o bohaterach stworzonych przez autora fanfika. Zob. OC, Fusion, Crossover.

Angst — rodzaj fanfika, ma wywołać w czytelniku uczucie niepokoju, przygnębienia, niepewności, smutku. W tym celu buduje się odpowiedni nastrój poprzez opisy wewnętrznych rozterek bohaterów albo negatywnych zachowań osób znajdujących się najbliższym otoczeniu postaci. Ważne jest tutaj właściwe operowanie klimatem.

A/N, Author’s Note — „notka odautorska” — zamieszczana na początku lub na końcu fanfika, jeżeli konkretna informacja wymaga szerszego omówienia, niemożliwego do wprowadzenia z pomocą narratora.

B


Backstory — ang. bakcgronud-story — „historia tła”, czasami „prequel” — fanfik opowiadający o wydarzeniach mających miejsce przed rozpoczęciem historii znanej z oryginalnej serii.

Badfic — fanfik, w którym pojawiają się celowe błędy: od literówek po błędy ortograficzne i utarte określenia, duża liczba zdrobnień, itp. Tego rodzaju teksty powstają często w formie parodii jako wyolbrzymienie wspomnianych elementów.

Beta — ang. beta-reading, beta-reader — to osoba pełniąca nieodpłatnie funkcję redaktora i korektora fanfika.Zajmuje się sprawdzaniem tekstu pod kątem merytorycznym, tzn. pilnuje, aby wewnątrz tekstu nie pojawiały się przypadkowe błędy logiczne, albo pod kątem technicznym: wyłapuje literówki, błędy składniowe i interpunkcyjne. Zakres, z jakim działa beta, jest ustalany każdorazowo z autorem.

Bodyswap — „zamiana ciał” — fanfik, w którym bohaterowie zamienili się ciałami. Zazwyczaj prowadzi to do przeżycia kilku dni według odmiennego — stylu życia. Zamiana dotyczy bohaterów mających o sobie mylne zdanie. Motywem przewodnim jest: zemsta, nauczka albo żart.

Bromance — jest to specyficzna forma relacji między bohaterami, których łączy wyjątkowo silna więź, przypominająca miłość o charakterze platonicznej miłości romantycznej.

C


Canon — „kanon” – zbiór faktów mających miejsce w oryginalnej serii, na podstawie których powstają fanfiki.

Challenge — to rodzaj wyzwania literackiego, często z motywem przewodnim, do zrealizowania w określonym czasie i zawierającym konkretne wymagania odnośnie formy: liczba uczestników, ilość słów, czas przeznaczony na pisanie, problemy, które stara się poruszyć czy lista zadań do wykonania. Najpopularniejszym rodzajem wyzwania literackiego jest prompt, kierowany do konkretnej osoby lub szerszego grona fanów. Innym rodzajem są pojedynki literackie.

Character Bashing — „nagonka na bohatera” — rodzaj postawy autorów, którzy ukazują – często w sposób skrajny – cechy bohaterów, negatywnie przez nich oceniane. Jest to praktyka najczęściej stosowana w popularnych fandomach.

Charakter Study — „studium postaci” — jest to analiza wydarzeń pod kątem ich związku z działeniem postaci, mająca na celu wyjaśnienie jej działań oraz pokazanie kierujących nią motywów.

Cliffhanger — „zawiesić nad przepaścią” — zabieg stosowany w wieloczęściowych tekstach. Autor przerywa akcję w kulminacyjnym momencie, a na odpowiedzi czytelnik musi zaczekać do opublikowania następnej części. Niepewność sprawia, że rośnie napięcie w oczekiwaniu na rozwiązanie zagadki.

Coda (Episode Tag) — fanfik napisany w odpowiedzi na zakończenie konkretnego odcinka, które uwzględnia wprowadzenie alternatywnego biegu zdarzeń. Zwykle są to teksty krótkie, pisane pod wpływem nagromadzonych emocji oraz potrzeby ich ekspresji.

Comfortfic — fanfik opierający się na próbie wspierania przez jedną z postaci bohatera, który przeżył traumatyczne doświadczenie, stanowiące (choć nie musi) element opowiadanej historii. Często prowadzi to do nawiązania głębszej więzi między obiema stronami, zwykle natury romantycznej.

Conduitfic — fanfik, w którym występuje trójkąt miłosny, w którym główny pairing tworzy slash, a trzecią osobą w tej relacji jest kobieta. Całość opiera się na zaprzeczaniu własnej orientacji przez jednego z bohaterów, poprzez związek z osobą przeciwnej płci – zazwyczaj sytuacja kończy się nieszczęśliwą miłością i zranieniem każdej ze stron. Często jednak dochodzi do konfrontacji, po której następuje porozumienie stron.

Crack — sytuacja przestawiona w fanfiku wydaje się być pozbawiona sensu, niemal jak ze snu albo wizji szaleńca. Sama nazwa tego rodzaju tekstu pochodzi od słowa crack, określenia stosowanego na kokainę.

Crack Ship — niedorzeczny, często irracjonalny i prześmiewczy pairing. Często sprawia pozory dobranego zupełnie przypadkowo, z niezrozumiałych dla czytelnika powodów, zazwyczaj jednak w trakcie lektury intecje autora fanfika stają się jasne.

Crossposting —sytuacja, gdy fanfik publikowany jest na więcej niż jednej platformie jednocześnie. Do najczęstszych kombinacji zalicza się zamieszczanie tekstów w dwóch największych obecnie archiwach twórczości fanowskiej: FanFiction.net oraz Archive Of Our Own z zamieszczaniem na blogu/tumblrze/forum.

Crossover — czasem X-Over — jest to rodzaj fanfika, który łączy kilka samodzielnych serii. Zazwyczaj odbywa się to poprzez udział bohaterów tych serii w wydarzeniach mających miejsce w którymś ze światów, we wszystkich jednocześnie, bądź też w rzeczywstości stworzonej przez autora fanfika. Zob. Fusion.

D


De-Aging — „odmładzanie bohatera” — zabieg wykorzystywany często w crackach, aby wprowadzić wątek humorystyczny. Zazwyczaj w takich wypadkach bohaterowie są odmładzani do wieku dziecięcego (albo nawet niemowlęcego) i pozostali bohaterowie muszą się nimi zajmować do chwili znalezienia rozwiązania. W rzadszych przypadkach zabieg odmładzania służy wymazaniu z pamięci bohatera traumatycznych wydarzeń i naprawienia szkód, jakie owo zajście wyrządziło. Rodzaj drugiej szansy dla postaci.

Deathfic — fanfik, w którym jeden z bohaterów (zazwyczaj pierwszoplanowych albo w jakiś sposób ważnych dla fabuły, albo też darzonych przez czytelników sympatią) ginie – w trakcie trwania akcji, bądź też fakt ten stanowi istotną część fanfika. Jest to jeden z rodzajów ostrzeżeń, które wielu czytelników uważa za bardzo ważne, aby umieścić na początku fanfika – zazwyczaj odbywa się to poprzez użycie sformułowania: major character death („śmierć pierwszoplanowej postaci”) lub minor character death („śmierć drugoplanowej/dalszoplanowej postaci”).

Denialfic — „fanfik zaprzeczenia” — tego rodzaju fanfiki powstają, gdy fani nie zgadzają się z decyzją twórców odnośnie przedstawienia rozwiązania fabularnego. Zazwyczaj sprzeciw odnośi się do śmierci lubianej postaci, łamiącego serce rozstania, bądź też braku spodziewanego szczęśliwego zakończenia dla bohaterów (dotyczy to szczególnine postaci, których wątki prowadzone były w sposób sugerujący wzajemną fascynację). W rezultacie powstają fanfiki typu Fix It oraz Reboot, gdzie fani przedstawiają własną wersję „właściwego zakończenia historii lub też sposób na naprawienie szkód (np. sfingowanie własnej śmierci przez bohatera, porwanie przez kosmitów na czas finalnej akcji, wskrzeszenie postaci za pomocą magii, itp.).

Disclaimar — oficjalna deklaracja autora fanfika, który zrzeka się praw do wykorzystywanych (cudzych) postaci i elementów świata, przy czym jest ich właściwielem w przypadku elementów jego własnego autorstwa oraz że nie pobiera żadnych korzyści majątkowych z tytułu ich wykorzystywania w celach rozrywkowych (pisannia fanfika). Tego rodzaju informacje pojawiają się w większości fanfików anglojęzycznych w celu zabezpieczenia się autorów przed konsekwencjami prawnymi i posądzeniami o możliwe łamanie praw autorskich. W Polsce działania tego typu nadal są rzadkością.

Drabble — krótka forma fanfikowa. Formalnie przyjęło się, że drabble składa się dokładnie ze stu słów (liczone z tytułem lub bez, w zależności od przyjętej praktyki). Istnieją formy powielające ten limit, wtedy mamy do czynienia z doubble (podwójne drabble, czyli 200 słów), trouble (potrójne drabble, czyli 300 słów), bądź też ten limit redukujące: dribble (pół drabble’a, czyli 50 słów). Każda inna liczba słów jest traktowana jako miniaturka/one-shot, nie zaś jako pełnoprawne drabble. UWAGA! Sytuacja nie do końca jest jasna i za drabble uznaje się również fanfiki poniżej 1 tys. słów lub poniżej 500 słów, niekiedy, choć rzadko, w przedziale między 1 tys. a 1,5 tys. słów — w zależności o przyjętego progu.

Darkfic — rodzaj fanfika, w którym podejmuje trudne tematy: zawiera mnóstwo angstu, tortury, przemoc psychiczną i fizyczną, depresję, zdradę. Panująca atmosfera jest mroczna i powoduje niepokój. Postaci mogą znajdować się po obu stronach, mogą być sprawcami, ale też ofiarami, na ogół są mroczniejsi niż w oryginalnej serii. Zawiera niewiele pozytywnych wątków, co potęguje poczucie dyskomfortu i niepokoju. Czasem podejmuje też tematykę następstw traumatycznych wydarzeń, które nie zmierzają do szczęśliwego zakończenia (co odróżnia go od Comfortficu).

Dub-con — ang. Dubious Consent — „wątpliwa zgoda” — rodzaj fanfika, w którym jest wspomniany lub opisany stosunek seksualny, co do którego nie ma pewności, że obie strony wyraziły zgodę. Może być to sytuacja, kiedy jedna ze stron zostaje w jakiś sposób zmuszona do stosunku, mimo iż się waha albo nie jest w stanie udzielić w świadomej zgody, gdyż jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. Jest to motyw, który wzbudza wątpliwości wśród czytelników, dlatego też powinien pojawiać się w ostrzeżeniach.

E


Established Relationship — „nawiązana, ustalona relacja” — w przeciwieństwie do fanfika typu First Time tego rodzaju historie nie opowiadają o początkach związku. Bohaterowie znajdują się już na dalszym etapie rozwoju ich relacji, pogłębiając łączącą ich więź bądź przeżywając kryzys w łączącym ich związku.

Epistolaryfic — fanfik w formie listów lub maili wymienianych między bohaterami (kochankami, przyjaciółmi bądź rywalami), które zaistniałą sytuację przedstawiają w sposób emocjonalny, z punktu widzenia autorów korespondencji, bez szerszego opisu sytuacji. Znacznie częściej wymiana listów stanowi tylko część fika — w takim wypadku raczej nie mówi się, że to epistolaryfic.

F


Fanart — grafika wykonana dowolnym stylem przez fanów. Przedstawia ulubionych bohaterów, sceny albo przedmioty. Często wykonane w niepowtarzalnych, indywidualnych aranżacjach i charakterystyczną dla autora „kreską.

Fandom — społeczność fanowska skupiająca się wokół konkretnej serii. Dawniej głównym miejscem spotkań fanów były organizowane w wąskim gronie konwenty i spotkania, dzisiaj takim miejscem jest cały Internet, nieograniczony przez języki ani terytoria. Wystarczy znajomość języka angielskiego, którym porozumiewa się większość fandomów, i dorobina chęci. Nie trzeba posiadać specjalnych uzdolnień, aby stać się częścią tej społeczności. Potrzebne jest zainteresowanie książką/filmem/serialem/grą wykraczające poza jednorazową lekturę/seans/sesję i chęć poznania ludzi o podobnych gustach. Fani rozwijają w fandomie swoje unikalne zdolności w połączeniu z sympatią do ulubionych serii i bohaterów, poszerzają horyzonty i poznają nowych ludzi. Uczą się również pewnej tolerancji względem poglądów innych, jeżeli zamierzają w nim aktywnie uczestniczyć jest to umiejętność wręcz wymagana przy tak zróżnicowanej społeczności.

Fanfiction — „fanfik”, „fik” — utwór literacki bazujący na wymyślonym świecie, który fan wykorzystuje do opowiedzenia własnej historii o wybranej postaci (również w stworzonej przez fana-autora rzeczywistości) lub opowieść o wydarzeniach, jakie nie zostały ukazane w oryginalnej serii, lecz jedynie zasugerowane, bądź poświęcono im niewiele uwagi.

Fanon — to rozpowszechniony i zaakceptowany przez fanów headcanon. Jest to najczęściej motyw lub sposób indywidualnej interpretacji wydarzeń, bądź samej postaci, który znacząco odbiega od pierwotnej wersji. Czasami zdarza się, że dla osób nie obeznanych dokładnie z pierwotną serią, fanon stanowi prawdziwy kanon, który powielają w swojej własnej twórczości.

Feedback — „informacja zwrotna odbiorców”, „wsparcie czytelników” — ogólne określenie odzewu na dowolną twórczość fanowską. W przypadku fanfików formą reakcji na lekturę jest przede wszystkim komentarz, bądź w przypadku archiwów fanowskich czy platform społecznościowych – rodzaj „polubienia”. Istnieją jednak także innego rodzaju sposoby na odwdzięczenie i docenienie wysiłków autora – może nim być stworzenie fanarta, napisanie fanfika do fanfika albo – przy wieloczęściowych tekstach – ułożenie playlisty oddającej nastrój fanfika. Formy wsparcia autorów są różne i zależą jedynie od kreatywności fanów (z zastrzeżeniem, że zawsze należy podawać autora, którym się inspirowało, jeżeli wykorzystujemy fragmenty jego twórczości w polecance, recenzji fanowskiej albo podficu, najlepiej poprzez podanie linka do źródła inspiracji).

Femmeslash — rodzaj historii, w której główną osią fabularną jest romans dwóch homoseksualnych bohaterek. Zob. Yuri.

Ficathon — połączenie słów fic i marathon, spolszczony wersja „Fikaton – to rodzaj wyzwania literackiego, w którym w wyznaczonym czasie (zazwyczaj jednego dnia, choć bywają i dłuższe i krótsze ramy czasowe) należy napisać tekst odpowiadający wskazanemu w danej rundzie (dniu) promptowi.

Ficlet — „zbiór miniaturek” — jest to zbiór fanfików (często krótkich, zwykle jednoczęściowych, mających do tysiąca, dwóch tysięcy słów) o wspólnym fandomie, motywie przewodnim, bądź też połączonych długością, bez powiązania tematycznegio między poszczególnymi tekstami.

Fill — „odpowiedź na prompta” — mało znany w polskich fandomach termin określający fanfik, który powstał w odpowiedzi na zaproponowanego prompta (podanego przez czytelników na prośbę autora fanfików, w grupie, która zbiera różnego inspiracje w jednym miejsce, bądź jako „życzenie: fan, który chciałby przeczytać tekst z określonym motywem, ale sam nie podjąłby się – z różnych względów – napisania takiego tekstu).

First Time — 1) rodzaj fanfika, w którym bohaterowie spotykają się po raz pierwszy jako początek romantycznej (często również burzliwej i pełnej nieporozumień) relacji; jest przeciwieństem Established Relationship; 2) fanfik traktujący o pierwszym stosunku seksualnym postaci.

Five Things — częściej spotykana wersja „5+1” – jest to forma fanfika, w którym podawane są przykłady pięciu sytuacji, które potwierdziłby tezę zawartą w tytule i jeden, często ostatni fragment, który temu zaprzecza. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, kiedy to pierwsze pięć fragmentów zaprzecza, a ostatni potwierdza.

Fix It — fanfik, który w ogólnej formie przypomina nieco denialfic, z jedną zasadniczą różnicą – fanfiki fix-it zmieniają zazwyczaj tylko końcówkę, zastępując ją wersją o preferowanym zakończeniu, które zazwyczaj ma na celu naprawienie relacji, bądź przykrych wydarzeń prowadzących do zerwania więzi między bohaterami.

Fluff — fanfik, w którym rzadko występuje angst (gdy się pojawia, określa się taki tekst mianem fluffy angstu, bądź zawiera informację, że treści stanowi połączenie fluffu i angstu), a uwaga skupia się na relacjach rodzinnych, przyjacielskich lub romantycznych, ale bez eksponowania erotycznej strony tych więzi (fluff, który zwiera tego rodzaju wątki, czasami określa się mianem smutty – od połączenia terminów fluff i smut). Jest to również historia, która skupia się na przyjemnej, ciepłej atmosferze, w której czytelnik podziela uczucie komfortu wytworzone przez autora dla bohaterów.

Fusion — specyficzny rodzaj crossovera, w którym bohaterowie jednej serii są wprowadzani do świata drugiej serii. Wprowadzenie to może się odbywać na oczach czytelników i łączyć ze sobą dwa światy – wówczas bohaterowie przenoszą się, podróżują między światami – lub też odbyć się przed wydarzeniami zaprezentowanymi czytelnikowi, kiedy to świat drugiej serii staje się światem „pierwotnym dla bohaterów pierwszej serii.Przykładowa sytuacja: bohaterowie ze świata Harry’ego Pottera przeniesieni zostają do świata znanego z cyklu Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena, gdzie biorą bezpośredni udział w wydarzeniach znanych z trylogii (zastępują niektórych członków wyprawy albo kompanami Drużyny Pierścienia spotkanymi w czasie podróży po Śródziemiu). Możliwe jest również połączenie obu metod. Różne są także rozwiązania odnoszące się do pochodzenia podróżników międzywymiarowych: w zależności od autora informacja ta jest ukrywana bądź jawna, przez co stanowi obszar badań i dociekań postaci zaznajomionych z tematem, bądź dziedziną pokrewną. Kwestią sporną wydaje się sytuacja, w której bohaterowie ze znanej serii wprowadzani zostają do wymyślonego świata autora fanfika – powstaje pytanie, czy to kolejny rodzaju AU, czy już kwalifikuje się jako fusion.

Frenemy — angielski skrót od słów: friend i enemy — wątek tego typu opowiada o przyjaciołach, których łączy rywalizacjia, bądź też rywali, których łączy rodzaj porozumienia. Frenemy jest często podstawą motywu znanego jako od wrogów do przyjaciół, bądź częściej w świetle historii romantycznej od wrogów do kochanków — w pierwotnej serii parę postaci łączyła niechęć, być może nawet nienawiść, którą niektórzy fani odczytali jako napięcie o podłożu seksualnym. Często tego typu historie prowadzą do przypadkowego lub wymuszonego zbliżenia, owocującego w dalszym rozwoju sympatią, a następnie miłością.

Futurefic — określany również jako „sequel” — jest to rodzaj fanfika osadzonego w przyszłości względem wydarzeń mających miejsce w kanonie, zazwyczaj dotyczą tego samego pokolenia, które bierze udział w akcji oryginału (losy ich dzieci określa się mianem Next Generation i powstają raczej po zakończeniu serii, gdy autorzy podają ich imiona, czasami również wygląd i krótko charakterystykę). Fanfiki, które zrównały się czasowo z wydarzeniami z kanonu, choć pierwotnie wybiegały w przyszłość, i się z nim zasadniczo nie pokrywają, określa się mianem Canon Divergence AU.

G


Gen — rodzaj fanfika, w którym opowiadana historia nie skupia się na wątkach romantycznych, które — jeżeli wstępują — stanowią dalsze tło dla przedstawionych wydarzeń.

Genderswap — „zamiana płci” — 1) rodzaj historii, w której zostaje zmieniona biologiczna płeć postaci. Natura zamiany może być najróżniejszego rodzaju: od przypadkowego zaklęcia do zaawansowanej inżynierii genetycznej obcego pochodzenia. Również przyczyny takiej zamiany bywają różne: od nauczki za ubliżanie przedstawicielom płci przeciwnej, przez żart, który wymyka się spod kontroli, po zemstę za urażone uczucia czy wszelkiego rodzaju ukryte intencje; 2) rodzaj historii, w której jeszcze przed pierwszym akapitem autor zdecydował, że biologiczna zmiana płci będzie rzeczą całkowicie normalną, tzn. w świecie kreowanym przez autora fanfika bohaterowie urodzili się i prowadzą życie jako przedstawiciele przeciwnej biologicznie płci do tej, którą reprezentowali w kanonie.

H


Headcanon — sposób indywidualnego postrzegania wydarzeń, które nie miały miejsca w kanonie, przez pojedynczego fana (na dalszym etapie ewoluuje w fanon, jeżeli znajdą się osoby podzielające ten sam punkt widzenia). To wersja wydarzeń, która tak mocno zakorzeniła się w wyobraźni fana/autora, że często odnosi on wrażenie, jakby zdarzyły się w oryginalnej serii, ponieważ wydają mu się równie prawdopodobne (albo bardziej) co wydarzenia z pierwotnej serii. Szczególnie widoczne jest to przy seriach słabszych bądź posiadających luki w konstrukcji fabuły i bohaterów. Najbardziej rozpoznawalnym przykładem headcanonu są wszelkiego rodzaju slashe (nie będące częścią kanonicznego świata), mimo usilnych starań fanów gatunku.

Hentai — gatunek mangi i anime, jak również niektórych fanifków, skoncentrowany na szczegółowym przedstawieniu stosunku seksualnego. Tego typu historie skierowane są do dorosłego czytelnika (zazwyczaj płci męskiej), skąpe w wątki fabularne, często skupiające się na poszczególnych aspekt intymnego zbliżenia.

Het — rodzaj fanfika, w którym na głównym planie występuje wątek romantyczny osób heteroseksualnych.

Hurt/Comfort — rodzaj fanfika, w którym jedna ze stron przeżywa fizyczny i/lub psychiczny dyskomfort, a druga osoba ją wspiera, dając poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja ta prowadzi często do wytworzenia więzi, która skutkuje nawiązaniem bliższej relacji. Zazwyczaj poziom dyskomfortu równy jest dawce wsparcia, jakie postać pokrzywdzona otrzymuje. Część fanów uważa również, że istotnym elementem H/C jest właśnie poczucie dyskomfortu bohatera, zaś wsparcie i pocieszenie znajduje się na dalszym planie i odgrywa znacznie miejszą rolę.

I


Incest — rodzaj historii, w którym występuje wątek (dominujący bądź też poboczny) romantyczny między członkami bliskiej rodziny. Charakterystyczną odmianą jest Twinchest, który to odnosi się do bardziej zażyłej relacji między rodzeństwem/bliźniętami.

K


Kidfic — fanfik, w który znaczącą rolę odgrywa dziecko: oczekiwanie jego przyjścia na świat, narodziny i wychowywanie, opieka nad cudzym potomkiem (szczególnie często wykorzystywana w romansach i crackach). Fanfiki pisane z punktu widzenia dziecka – cechujące się jego naiwnością, nieporadnością, z jaką spogląda na świat – często bywają sposobem na przedstawienie poważniejszych problemów i spojrzenie z innej perspektywy na wydarzenia kanoniczne (tak w tematyce poważnej jak i humorystycznej). To również fanfik, w którym jedna z postaci została zamieniona w dziecko i pozostali bohaterowie opiekują się nią w czasie, gdy szukają rozwiązania sytuacji.

L


Lemon — rodzaj fanfika, który skupia się zarówno na aspekcie uczuciowym związku (podobnie jak lime), jak i na fizycznym. Często również ogranicza się tylko do przestawienia sytuacji intymnej. Zob. PWP.

Lime — łagodniejsza odmiana lemona, skupiająca się głównie na rozwoju uczuć bohaterów i łączącej ich relacji, z łagodnymi nawiązaniami do aspektu fizycznego.

Lolicon — ang. lolita complex — „pociąg do dziewcząt” — jest to rodzaj mang i anime, czasem także fanfików, traktującym o miłości starszego mężczyzny bądź starszej kobiety do nieletniej bohaterki. Zob. Shotacon.

M


Mary Sue/Gary Stu — „Marysia Zuzanna” — jest to postać pozbawiona wad, obdarzona nadludzkimi umiejętnościami (nawet w fanfikach bez wątków magicznych), zawsze uprzejma i gotowa do pomocy, wszystkowiedząca i nieskazitelnie ubrana. Jest negatywnie postrzegana ze względu na swoją nienaturalną i mało wiarygodną doskonałość. Często jest obiektem kpin i główną bohaterką badficów, parodii i cracków.

Masterlist — lista wszystkich tekstów autora rozproszonych po różnych miejscach w Internecie (możliwe, że w miejscu, w którym autor zazwyczaj publikuje, tematyka fanfika nie spotkałaby się z oczekiwanym przez niego przyjęciem, możliwe również że na zróżnicowane miejsca publikacji wpłynęła chęć zaprezentowania fanfika zaznajomionemu w tematyce fandomowi, na co nie pozwala pierwotne miejsce publikacji). Przy obecnej popularności baz archiwów fanowskich (AO3, ff.net), gdzie znajduje się gotowa lista wszystkich opublikowanych na stronie tekstów autora, masterlisty odchodzą powoli w zapomnienie.

Mature — zob. Adult.

Metafic — rodzaj fanfika, w którym bohaterowie są świadomi swojej fikcyjności lub dopiero ją odkrywają. W takiej sytuacji tekst ma zazwyczaj wydźwięk humorystyczny, rzadziej sytuacja taka jest traktowana „na poważnie”. Szczególnym przypadkiem metafica jest czytanie przez bohaterów fanfików z własnym udziałem i rewelacji, jakie fani na ich temat odkrywają lub też kreują samodzielnie. Metafici traktowane bywają jako komentarz zjawisk występujących w fandomie (szczególną popularnością cieszy się wśród w obrębie cracków slashowych). Inną odmianą tego rodzaju tekstu jest sytuacja, gdy bohaterowie spotykają albo rozmawiają z postacią z naszego świata. Możliwości takiej komunikacji jest wiele: od listów i maili do bezpośredniego pojawienia się bohatera z naszej rzeczywistości w fikcyjnym świecie. Podobna sytuacja działa również w drugą stronę i bohater fikcyjny przenoszony jest do naszego świata. Pojęcie metafic może się również odnosić do tekstów opisujących fanfik lub charakterystyczne dla niego zjawiska.

Missing Scene — „brakujące sceny”, czasami spotykane określenie „łatka” — jest to wypełnienie luk w konkretnym wątku fabularnym (zazwyczaj odnosi się do odcinka serialu) wersją o prawdopodobnym przebiegu zdarzeń. Często w nawiązaniu do różnego rodzaju zaskakujących decyzji twórców.

Mpreg — ang. Male Pregnancy — „męska ciąża”, „mężczyzna w ciąży” — tego rodzaju fanfiki cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród autorów fanfików do Omegaverse, jednak i poza nim mpreg jest często poruszanym motywem w slashach. Przeciwnicy tego motywu twiedzą, że poza faktem, iż to nienaturalny stan dla mężczyzny, sam temat ciąży (który stanowi niekiedy większą część fanfika) jest kiepsko poprowadzony przez autorki (wśród których znaczną liczbę tworzą nastolatki), który nie mają pojęcia o czym piszą. Zwolennicy argumentują, że to fikcja, która rządzi się własnymi prawami. Dodatkowo częstym wytłumaczeniem zdaje się chęć ofiarowania swoim bohaterom potomka, który byłby częścią obojga partnerów (w przeciwieństwie do procesy adopcyjnego bądź skorzystania z pomocy zastępczej matki).

Musume-yaku — jap. musume-yaku („kobieca rola” – jap. musume to określenie na „młodą kobietę”, z którą się jest w zażyłych stosunkach) — określenie na rolę aktywnej partnerki (w aspekcie seksualnym i emocjonalnym) w historia z gatunku yuri. Przypisuje się jej zazwyczaj cechy płci silniejszej: stanowczość, siłę fizyczną i odporność psychiczną, wyższy wzrot. Jest przeciwieństem i jednocześnie uzupełnieniem otoko-yaku. Obecnie odchodzi się od tak ostrego podziału i zarówno tachi jak i neko otrzymują cechy swoich stereotypowych partnerów: otoko-yaku jest kochającą partnerką, podczas gdy musume-yaku jest bardziej charakterna i bezkompromisowa.

N


Next Generation — odmiana Futurefica, która traktuje o następnym pokoleniu, najczęściej dzieciach bohaterów znanych z oryginalnej serii. Często jest to sposób na naprawienie błędów wynikłych w oryginalnej serii, innym razem jest to chęć poprowadzenia bohaterów wyrosłych w znanym świecie, bogatszych o doświadczenia rodziców i nauczycieli. Czasami to sposób na przedstawienie świata, który wyciągnął wnioski ze swoich czynów, widziane oczami młodszych bohaterów, którzy nie brali udziału w tych doświadczeniach i znają je tylko z opowieści.

Neko — „kot” — 1) oznacza zwykłego, domowego kota; 2) jest to określenie na rodzaj mangi i anime, w którym występują postaci angrogeniczne obarzone kocim charakterem i atrybutami: uczami, ogonem i niekiedy łapami i pazurami; 3) w związku homoseksualnym określenie na postać uległą. Odpowiednik bottom w terminologii anglojęzycznej. Zob. Uke, Musume-yaku.

Non-con — ang. Non-Consensual — „brak zgody — tego rodzaju fanfiki zawierają treści nieprzeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. Często poruszają tematy gwałtu, tortur, przemoc fizycznej i psychicznej lub wszelkiego rodzaju działania, na które postać będąca ich odbiorcą nie wyraziła zgody. Nie należą do tego rodzaju teksty poruszające tematy fetyszy i dewiacji seksualnych, w których panuje obopólna zgoda, a wszelkiego rodzaju przedstawione wydarzenia są wcześniej dokładnie omawiane i planowane, choć w ogólnym odczuciu osób niepodzielających tego rodzaju zainteresowań mogą się wydawać elementem non-con.

O


OC — ang. Original Character — „postać autorska”, „postać własna”, „oryginalny bohater” — postać wykreowana przez autora fanfika, która zostaje wprowadzona między bohaterów kanonicznych. Role takiej postaci są różne: od głównej przez pierwszo- i drugoplanową, po role wspierające i epizodyczne na dalszych planach. Powszechnym, negatywnym skojarzeniem z OC jest tzw. Marry Sue (dla dziewcząt) i Gary Stu (dla chłopców). Wielu autorów wykorzystujących w swojej twórczości OC albo zwolenników tego rodzaju postaci stara się walczyć z tym dość mocno zakorzenionym w świadomości czytelników poglądem, uważając go za niesprawiedliwy i krzywdzący dla tych OC, które Mary Sue/Gary Stu – w ich opinii – nie są.

On Hiatus — fanfik niezakończony, ale dalsze rozdziały nie pojawiają się przez dłuższy czas. Czasami autor umieszcza informację o tym, że publikacja nowych rozdziałów jest wstrzymana, a fanfik zawieszony. Niekiedy oznacza również porzucony, gdy autor nie wykazuje przy nim żadnej aktywności przez dłuższy czas.

Omegaverse — znane też jako A/B/O Dynamics albo Alpha/Beta/Omega Dynamics. Zob. Verse.

OOC — ang. Out Of Character — „niekanoniczne prowadzenie postaci”, „charakter niezgodny z kanoniczną charakterystyką” — zachowanie postaci z różnych względów niezgodne z tym, które cechowało ją w oryginalne historii. Zdarzają się sytuacje drobnych odstępstw od normy, są one jednak dobrze umotywowane lub zależą od indywidualnego podejścia do postaci, zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy niejednoznacznych zachowań i słów. Często terminu OOC używa się do określenia zabiegu, w którym charakter postaci został niemal całkowicie zmieniony i po pierwotnej wersji zostały jedynie imię, wygląd i, choć nie zawsze, znana z oryginału historia. Jest to w zasadzie wykreowanie nowego bohatera lub nowej bohaterki niż opowieść o postaci, którą szersze grono poznało wraz z oryginalną serią.

Otoko-yaku — „męska rola” — określenie na rolę aktywnej partnerki (w aspekcie seksualnym i emocjonalnym) w historia z gatunku yuri. Przypisuje się jej zazwyczaj cechy płci silniejszej: stanowczość, siłę fizyczną i odporność psychiczną, wyższy wzrot. Jest przeciwieństem i jednocześnie uzupełnieniem musume-yaku. Obecnie odchodzi się od tak ostrego podziału i zarówno otoko-yaku jak i musume-yaku otrzymują cechy swoich stereotypowych partnerów: otoko-yaku jest kochającą partnerką, podczas gdy musume-yaku jest bardziej charakterna i bezkompromisowa.

OTP — ang. One True Pairing — to pairing, który zdaniem fana jest tym najważniejszym, najlepiej dobranym i żaden inny, nawet występujący w oryginalnej serii, nie jest tak dobry. Często są to pairingi niekanoniczne, zrywające istniejące pierwotnie w serii związki. Używając tego określenia, zazwyczaj nie trzeba dodać żadnych argumentów broniących takiej decyzji, gdyż akronim OTP oznacza, że to często intuicyjna decyzja.

P


Pairing — para bohaterów połączonych romantyczną relacją. Zazwyczaj imiona bohaterów oddzielone są znakiem slaszu ( / ) – stosowany wszechstronnie, np. Harry/Ginny, albo „x – częściej stosowany w fandomach m&a, np. NarutoxHinata.

Pastfic — fanfik, którego treścią są wydarzenia z przeszłości, mające miejsce przed właściwą akcją serialu/książki/filmu/gry. Zazwyczaj są to historie rozwijające zarysowane pobieżnie wydarzenia z biografii jednego lub kilkorga bohaterów. Przyjmują również formę „łatek, czyli wypełniania fabularnych „dziur stworzonych przez oryginalnego autora, które nie doczekały się wyjaśnienia w pierwotnej serii. Zob. Backstory.

Podfic — fanowska wersja audiobooka, którego podstawę stanowi nagranie przeczytanego na głos odpowiednio dobranego fanfika (zazwyczaj dopracowane, gdyż błędy utrudniają czytanie, a ich poprawianie kosztuje więcej czasu).

POV — ang. Point Of View — „punkt widzenia” — jest to sposób prowadzenia narracji z perspektywy jednego lub kilku wybranych bohaterów (taki zabieg określa się zwykle mianem Multiple POV, czasem Altering POV). Pozwala to na spojrzenie z różnych stron na opowiadaną historię, zaprezentowanie wybranych stanowisk postaci. Jest to rodzaj narracji trzecioosobowej subiektywnej. Rzadziej w formie narracji pierwszoosobowej, która wśród piszących fanfiki zyskała nieprzychylną opinię zbyt infantylnej i charakterystycznej bardziej dla „blogasków niż poważnych fanfików.

Pre-slash — określenie na fanfik, w którym występuje sugestia, że relacja między bohaterami zmierza w kierunku bardziej intymnej zażyłości. Ostatecznie jednak nie definiuje charakteru tej więzi, pozostawiając czytelnikowi miejsce na własną interpretację.

Prompt — „inspiracja” — przybiera formę: obrazka, fragmentu piosenki, wiersza, cytatu bądź pojedynczego słowa, np. nazwy koloru, miejsca, zjawiska, abstrakcyjnego pojęcia, itp.. Jego zadaniem jest zainspirowanie autora do pisania.

PWP — ang. Plot? What Plot? albo ang. Porn Without Plot — „Fabuła? Jaka fabuła?”, „Figle bez fabuły” — rodzaj fanfika, który zasadniczo nie posiada fabuły, lecz skupia się na szczegółowym opisie sceny erotycznej. Uwzględnia również okoliczności, które doprowadziły do spotkania bohaterów oraz opis „gry wstępnej”.

R


Rating — specjalne oznaczenie tekstu ostrzegające przez zamieszczonymi w nim treściami przeznaczonymi dla czytelników w określonym wieku. Zazwyczaj przestrzegają przed brutalnymi scenami, torturami, treściami erotycznymi, które mogą razić niektórych czytelników. Najczęściej stosowane systemy oznaczeń to: K (dla najogólniejszej), K+, T, M (przeznaczona wyłączenie dla osób pełnoletnich). Można również spotkać ranting stosowany obecnie w filmach: G, PG, PG-13, R, NC-17.

Reader-Insert — to rodzaj fanfika, którego narracja prowadzona jest przeważnie w drugiej osobie liczby pojedynczej, rzadziej mnogiej, polegającej na bezpośrednim zwróceniu się do czytelnika, przez co ten staje się niemal dosłownie uczestnikiem przedstawionych wydarzeń. Zabieg stosowany z umiarem, gdyż to trudna w odbiorze forma narracji, wymagająca większego skupienia, przez co staje się bardziej męcząca dla czytelninka. Jest to fanfikowy odpowiednik przełamywania czwartej ściany znany z seriali i filmów.

Reboot — oficjalny restart serialu/filmu, rzadziej książki. Dzieje się to w sytuacji, kiedy seria dotarła do punktu, w którym wyczerpała się fabuła i dalsze jej prowadzenie nie miałoby sensu, zginęli kluczowi bohaterowie albo kolejne części oznaczały wtórność. Aby ponownie zachęcić fanów do oglądania ulubionych tytułów na ekranie/na kartach powieści, twórcy często wracają do punktu, w którym zaczęli, a niekiedy nawet wcześniej i prowadzą historię zupełnie innym torem, wykorzystując znanych wcześniej bohaterów w nowych rolach.

Retcon — ang. retroactive continuity — „retrospektywne powiązanie”, „powiązania wsteczne” — to zastąpienie kanonincznego faktu innym, aby powstała oryginalnie sytuacja została zmieniona, naprawiona bądź wyjaśniona lepiej niż to miało miejsce do tej pory.

Redemption fic — „fanfik o odkupieniu, zadośćuczynieniu” — rodzaj fanfika skupiający się na przedstawieniu historii, w której negatywna postać otrzymuje od autora szansę na odkupienie swoich win, naprawienie błędów z przeszłości. Zazwyczaj dowodzi się w takiej sytuacji, że postać złoczyńcy lub antybohatera działała wbrew sobie lub też została zmuszona do popełnienia przespstewa. Nacisk kładziony jest na aspekt żalu za popełnione winy i chęć zadośćuczynienia poszkodowanym.

Role Reversal — „odwrócenie ról” — rodzaj fanfika, w którym bohaterowie kanoniczni zamieniają się rolami (np. główny bohater staje się przestępcą, a przeciwnik, z którym walczył, zostaje bohaterem; król zostaje gmiermkiem, a jego miejsce na tronie zajmuje sługa). Sytuacja taka może się wydarzyć bezpośrednio w historii, gdzie czytelnik jest świadkiem tej zamiany, bądź poza planem, kiedy to świat odwróconych ról jest dla bohaterów światem pierwotnym.

RPF — ang. Real Person Fiction — rodzaj fanfika, w którym bohaterami pierwszoplanowymi są prawdziwe osoby. Zwykle są to członkowie zespołów muzycznych, aktorzy i aktorki, coraz częściej sportowcy popularnych dyscyplin, czy też ogólnie pojęci celebryci. Fanfiki te wykorzystują zaczerpnięte z mediów informacje odnoszące się do życia tych osób i na ich postawie piszą fanfik. RPF łączone są niekiedy z self-insert. Szczególnie popularną odmianą tego rodzaju fanfików są wersje, w których fanka (rzadziej fan), bądź OC spotykają idoli autorów i nawiązują z nimi różnego rodzaju relacje.

S


Self-Insert — autor wprowadza własne, czasami nieco wyidealizowane ja, do fanfika. Zazwyczaj wokół niego toczy się opowiadana historia. Uważa się, że jest to zabieg trudny i jako taki stanowi pułapkę dla początkujących autorów, gdyż łatwo stworzyć postać zbyt doskonałą, przez co nieprzekonującą, czy wręcz zniechęcającą, czytelnika. Przy konstruowaniu OC dość często zdarza się, że autor tworzy własne odbicie, obdarzając je cechami, które sam chciałby posiadać. W ten sposób rodzi się Mary Sue.

Seme — jap. semeru — „atakować”, „napierać” — określenie na rolę aktywnego partnera (zarówno w aspekcie seksualnym, jak i emocjonalnym) w historiach z gatunku yaoi. Przypisuje się mu zazwyczaj cechy płci silniejszej: zborczość, władczość, siłę fizyczną i postawny wygląd (w tym większy wzrost). Jest przeciwieństem i jednocześnie uzupełnieniem uke. Obecnie odchodzi się jednak od tak ostrego podziału i zarówno uke jak i seme otrzymują cechy swoich stereotypowych partnerów: seme jest troskliwym opiekunem, podczas gdy uke jest nieustępliwy i stanowczy.

Ship, shipping — „szipowanie” – polega na dobieraniu bohaterów w pary, trójkąty lub innego rodzaju poligamiczne związki o zabawieniu romantycznym, przy czym wiele z tych relacji pozostaje jedynie w sferze niespełnionych marzeń. Zob. Pairing.

Shotacon — ang. shotaro complex — „pociąg do chłopców” — jest to rodzaj mang i anime, czasem także fanfików, traktującym o miłości starszego mężczyzny bądź starszej kobiety do nieletniego bohatera. Zob. Lolicon.

Side Pairing — „pairing poboczony” – inaczej para wspierająca główny pairing. Wątki z ich udziałem zazwyczaj stanowią dalsze tło, jednak para w konkretny sposób wpływa (np. aranżując spotkanie bądź randkę) na rozwijający się lub przechodzący kryzys związek głównych bohaterów i służy jako wsparcie moralne. Poboczne pairingi tworzą zarówno pary niekanoniczne jak i kanoniczne.

Slash — rodzaj historii, w której dominującym wątkiem jest romans dwóch mężczyzn. Zob. Yaoi.

Smut — rodzaj fanfika, w którym dominują treści erotyczne. Skupia się na szczegółowym opisie zbliżeń o charakterze seksualnym, często za pośrednictwem anatomicznego słownictwa lub wulgarnego języka. Jednak w przeciwieństwie do PWP, smut nie ogranicza się jedynie do opisy scen erotycznych, a stara się prześledzić rozwój uczucie między bohaterami, które poprzedziły lub doprowadziły do tej sytuacji.

Songfic — „fanfik muzyczny” — rodzaj fanfika, w którym pojawia się tekst piosenki (nie dotyczy piosenek polecanych przez autora do wysłuchania podczas lektury, czy utworów, które służyły wyłącznie jako informacja, ale nie zostały w żaden sposób wykorzystane w tekście). Może on być wkomponowany bezpośrednio w treść (np. postać może ją śpiewać lub słuchać w radiu) albo stanowić rodzaj przerywnika między fragmentami (np. opisywać minione lub zapowiadać nadchodzące wydarzenia). Piosenka często ma również za zadanie budować odpowiedni nastrój tak w czytelniku jak i w samej postaci (np. pobudzać do refleksji).

Soul Bond — „więź dusz” — jest to rodzaj fanfika o podobnym charakterze do soulmate!AU, jednak w przeciwieństwie do niego, Soul Bond nie jest więzią o jednoznacznym romantycznym charakterze. Równie częstym motywem jest przyjaźń, a nad całością relacji nie unosi się widmo niewinnego przeznaczenia (jest to motyw częsty, choć nie stanowi on reguły). Tego rodzaju więź może również występować między członkami rodziny albo nieprzyjaciółmi, który dobrze się rozumieją, mimo stania po przeciwnych stronach barykady.

Soulmate!AU — w przeciwieństwie do Soul Bond, jest to nierozerwalny związek dwóch dusz naznaczony przez przeznaczenie, którego — w wielu przypadkach — przerwać nie może nawet śmierć jednej lub obu stron.

Spoiler — jest to określenie na informację rozpowszechnianą przez osoby, które obejrzały najnowszy odcinek/film, przeczytały najnowszy tom/rozdział i bez skrępowania opowiadają o najważniejszych wydarzeniach oraz ich rozwiązaniach, psując niespodziankę przygotowaną przez twórców (albo po prostu uprzedzają osobom, które wolą dowiedzieć się takich rzeczy samodzielnie niż za pośrednictwem osób trzecich). Czasami odnosi się to również do autorów, którzy mają tendencje do zdradzania istotnych kwestii swoim fanom, czym jednocześnie pozbawiają ich niespodzianki i rozwiewają nadzieje tych, którzy do samego końca sądzili, że akcja rozwiąże się inaczej. Tego rodzaju praktyki mogą przeszkodzić działaniom marketingowym wydawców, który promują tytuły poprzez zaintrygowanie i niezdradzanie zbyt wielu ważnych szczegółów.

T


Tachi — japońskie określenie na osobę „dominującą” w związku homoseksualnym. Odpowiednik anglojęzycznego określenia top.

Twincest — romantyczny lub seksualny związek między bliźniętami.

U


Uke — jap. ukeru — „otrzymywać”, „odbierać” — określenie na rolę pasywnego partnera (w aspekcie seksualnym i emocjonalnym) w historia z gatunku yaoi. Przypisuje się mu zazwyczaj cechy płci słabszej: wrażliwość, nadmierną uczuciowość, drobniejszą budowę ciała (w tym niższy wzrost). Jest przeciwieństem i jednocześnie uzupełnieniem seme. Obecnie odchodzi się od tak ostrego podziału i zarówno uke jak i seme otrzymują cechy swoich stereotypowych partnerów: seme jest wrażliwy, podczas gdy uke jest bardziej władczy i zadziorny.

V


Verse — skrót od angielskiego słowa Universe — sufiks stosowany w różnych formach: verse, -verse, ‚verse do określenia rozbudowanego świata składającego się z kilku samodzielnych historii i/lub istniejącego w różnego rodzaju mediach (np. Buffyverse – serial jako podstawa, do którego powstał powiązany z nim spin-off Angel oraz dodatkowe komiksy autorstwa Jossa Whedona, kontynuujące wątki serialowe po zakończeniu emicji odcinków, Omegaverse – będące rozbudowanym światem, w którym istnieją trzy płcie – Alfa, Beta, Omega).

W


Warnings — „ostrzeżenia” — informacja przestrzegająca przed treścią nieodpowiednią dla określonej grupy wiekowej lub osób wrażliwych na daną tematykę. Zazwyczaj odnosi się do treści przeznaczonych dla starszych czytelników, zdarza się jednak, że fanfik porusza problemy, które niektórym czytelnikom mogą przeszkadza, np. zaburzenia odżywiania, koszmary (jako wynik różnego rodzaju zaburzeń psychicznych) i przemoc czy samookaleczanie. Niekiedy autorzy ostrzegają przed występowaniem w fanfiku slashu, co zadaniem wielu fanów tego gatunku jest zbędne.

Work In Progress (WIP) — „NZ-tka” — fanfik niezakończony, czasami projekt trwający, publikowany w częściach tekst, który nie stanowi zwartej całości do momentu, gdy autor nie poinformuje o jego zakończeniu. Zob. On hiatus”.

Worldbuilding — „kreowanie świata” — jest to proces kreowania świata dla potrzeb artystycznych, rozrywkowych bądź naukowych. Polega na projektowaniu własnego świata przedstawionego. W wielu wypadkach proces ten ogranicza się do wąskiej grupy dziedzin (np. relacji społecznych, tradycji, świąt czy nowych gatunków zwierząt i istot rozumnych), zdarzają się jednak przypadki kompleksowego rozplanowania takiego świata. Najbardziej znanym przykładem worldbuildingu jest kraina Śródziemia i języki opracowane przez J.R.R. Tolkiena.

Y


Yaoi — gatunek mangi i anime traktujący o związkach homoseksualnych między mężczyznami. Stosowany również wobec fanfików pisanych do fanodmów m&a. W historia tego typu występuje podział na partnera pasywnego, bardziej kobiecego i słabszego fizycznie i/lub emocjonalnie (jap. uke) oraz aktywnego, bardziej męskiego, zazwyczaj wyższego i silniejszego, surowszego (jap. seme). W obrębie tego gatunku występuje również podział na historie skupiające się głównie na uczuciach (w których fizyczna relacja odgrywa mniejszą rolę) – shonen-ai oraz na historie skupiające się na eksponowaniu aspektów seksualnych i, w mniejszym lub większym stopniu, na uczuciach – yaoi. W anglojęzycznym fandomie spotkać się można z określeniem boys love (BL) — „chłopięca miłość” — który jest dosłownym tłumaczeniem shonen-ai. Zob. Slash

.

Yuri — „lili” — gatunek mamngi i anime traktujący o związkach homoseksualnych między kobietami. Stosowany również wobec fanfików pisanych do fanodmów m&a. W historia spod tego gatunku występuje wyraźny podział na partnerkę pasywną, bardziej uległą i kobiecą (jap. neko lub musume-yaku) oraz partnerkę bardzi stanowczą, silniejszą, zwykle również wyższą (jap. tachi lub otoko-yaku). W obrębie tego gatunku występuje również podział na historie skupiające się głównie na uczuciach (w których fizyczna relacja odgrywa mniejszą rolę) – shojo-ai oraz na historie skupiające się na eksponowaniu aspektów seksualnych i, w mniejszym lub większym stopniu, na uczuciach – yuri. W anglojęzycznym fandomie spotkać się można z określeniem girls love — „dziewczęca miłość” — który jest dosłownym tłumaczeniem shojo-ai. Zob. Femmeslash

.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s